Verkoper aanwezig bij overschrijven kentekenbewijs?
De verkopende partij hoeft niet aanwezig te zijn bij het overschrijven van het kenteken. Indien de verkopende partij zijn overschrijvingsbewijs (in geval van een oud papieren kentekenbewijs) of tenaamstellingscode (in geval van een plastic kentekencard) meegeeft aan de koper, dan kan de koper zelf het kentekenbewijs op zijn of haar naam laten zetten. Met het doorgeven van het overschrijvingsbewijs geeft de verkopende partij de koper de bevoegdheid het voertuig over te laten schrijven en van eigenaar te laten wisselen.

Het is echter wel aan te raden om als verkopende partij aanwezig te zijn bij het overschrijven van het kentekenbewijs. Op deze manier ben je als verkoper er zeker van dat het voertuig daad werkelijk overgeschreven wordt. Daarnaast kan de verkopende partij direct het vrijwaringsbewijs in ontvangst nemen, het bewijs dat de verkoper niet meer de eigenaar is van het voertuig.

Vrijwaringsbewijs

Het vrijwaringsbewijs is een document dat de verkoper ontvangt na het succesvol overschrijven van het kentekenbewijs. Het vrijwaringsbewijs geeft aan dat het voertuig gewisseld is van eigenaar. Als verkopende partij dien je dit vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Dit document is het enige bewijs dat het voertuig niet meer het eigendom is van de verkopende partij. Gebeurt er in de toekomst nog iets met het voertuig, dan kan met het vrijwaringsbewijs aangetoond worden dat je op het moment van de overtreding geen eigenaar meer bent van het voertuig.